• foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto4
  • foto5
  • foto3
  • foto4
  • foto5
  • foto5

Welkom bij Elektro Techniek Renegade

Elektrotechnisch installateur in de utiliteit en industrie.

Elektro Techniek Renegade

Techniek veranderd en vernieuwd voortdurend. Het accent van nieuw en groter verschuift in deze tijd naar beheersbaar, doelmatig en duurzaam. Van "u vraagt; wij draaien" naar advies, ontzorgen en resultaten benoemen. Dat is wat we graag doen en beheersen. U geeft het beoogde resultaat aan en binnen uw gestelde kaders en -uiteraard- wet- en regelgeving realiseren we uw doelstellingen. Van installatie en aanleg tot meerjaren begroting en het overnemen van uw installatieverantwoording.
Ervaar ook de werkwijze van ETR die verder gaat dan installeren alleen..

Maak een keuze uit het menu en ontdek wat ETR voor u als klant kan betekenen.


Opleidngsbedrijf Bezoek ETR op Facebook

Nieuws

Q-Park garage Rijnstraat Den Haag
Voor zowel Scheid en Bachmann parkeersystemen als Q-Park leveren we een complete elektrische installatie inclusief verlichting en elektrische laadfaciliteiten. Na een renovatie van 2 jaar is de ingebruikname gepland op januari 2017.
Persbericht Q-Park


Vodafone Utrecht
In samenwerking met OCS Steelcase heeft ETR de complete elektrische installatie en verlichting gerevitaliseerd op de nieuwe locatie van Vodafone op kantorenpark Papendorp.
Cable management, AV voorzieningen en verlichting hebben we hiervoor geleverd en geïnstalleerd op basis van het ontwerp van OCS-Steelcase.
http://www.ocs-steelcase.nl


E installatie UN Studio Amsterdam
Beheer en onderhoud E installatie UN Studio Amsterdam In opdracht van Van Galen Klimaattechniek vestiging Amsterdam verzorgen wij in 2016 de verschillende beheer- en onderhoudszaken op E en verlich- tingsgebied. Het door een KNX installatie gestuurde object met verschillende gebruikers vereist een hoog kwaliteitsniveau ten aanzien van uitvoering en planning van de werkzaamheden.
www.vangalen.comVrijheidweg 59   ●   1521 RP  Wormerveer   ●   Telefoon: 075 - 622 77 31
Algemene Leveringsvoorwaarden    ●    Email: etr@etr.nl    ●    ©