Inspectie & Onderhoud

Previous slide
Next slide

Inspectie & (periodiek) Onderhoud

ETR biedt alle mogelijke vormen van inspectie, service en onderhoud.

Bij het inspecteren van elektrische installaties kunnen verschillende normen, voorschriften en aanvullende bepalingen van toepassing zijn. Welke van toepassing zijn hangt af van het gebruik van de installatie, het jaar van eerste aanleg, doorgevoerde wijzigingen, het stelsel, de voeding, en de hoofdbeveiliging. Bij inspectie wordt nagegaan in welke staat van onderhoud de installatie en aangesloten apparatuur verkeert. De inspecties van bestaande elektrotechnische installaties en aangesloten apparatuur worden geïnspecteerd conform de Europese richtlijn NEN-EN 50110 en de aanvullende Nederlandse norm NEN 3140. De vermelde knelpunten in de rapportage zijn gerangschikt naar risicogevaar. In een onderhoudsovereenkomst kunnen wij zorgen dat u op wettelijk en verzekeringstechnisch gebied bent gewaarborgd tegen ‘de kleine lettertjes’.

Inspectie van:
▪ Elektrische installaties,
▪ Controle elektrische gereedschappen
▪ Thermografie/infrarood
▪ Tekeningen controle
▪ Metingen

De inspectie van de elektrische installatie vind plaats door middel van visuele controle en door metingen en beproevingen. Daarnaast kan de installatie aanvullend worden geïnspecteerd door middel van een thermografische inspectie.

Thermografische inspectie
Er vind geen visuele inspectie plaats. D.m.v. een infrarood- camera worden elektrakasten gescand op warmte verschillen en verhoogde temperaturen. Deze warmte verschillen kunnen tussen de onderdelen onderling ontstaan bij:

▪ Hoofdschakelaar
▪ Interne bedrading
▪ Railverbindingen
▪ Schakelaars en scheiders
▪ Fase belasting
▪ Fabricage fouten
▪ Loszittende of slechte contacten (*)
(*) Een loszittend contact geeft een overgangsweerstand waardoor warmteontwikkeling ontstaat, die zichtbaar wordt gemaakt door infrarood-metingen.

Voordelen
De voordelen hierbij zijn onder andere:
– Installaties worden onder bedrijfsomstandigheden gekeurd, de thermische inspectie
is contactloos.
– Brandgevaarlijke situaties worden in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.